As Salam
KPM telah mengeluarkan arahan agar SEMUA aktiviti termasuk sukan dan kokurikulum dihentikan dan sekolah ditutup sepenuhnya semasa cuti persekolahan.
Sehubungan dengan itu tuan/puan Pengetua dipohon agar memastikan:

1. Semua murid tidak berada di sekolah masing-masing semasa cuti persekolahan ini.
2. Semua aktiviti latihan sukan semasa cuti sekolah dihentikan sertamerta dan pelajar diarah pulang ke rumah masing-masing.
3. Semua aktiviti kokurikulum juga dibatalkan semasa cuti persekolahan. Ini termasuk sebarang lawatan, kem dan perkemahan yang dirancang.
4. Penglibatan dalam aktiviti sukan dan kokurikulum anjuran pihak luar juga TIDAK DIBENARKAN dan pihak sekolah dikehendaki MENARIK DIRI dari sebarang aktiviti anjuran pihak luar. Ini termasuk sebarang aktiviti sukan, kokurikulum dan kesenian.

Pengarah
BSKK, KPM
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
Dipanjangkan semula untuk makluman semua warga SUTAMA oleh:

Puan Hajah Noor Hayati binti Embong
Pengetua Cemerlang
SMKSU

%d bloggers like this: