I N F O D A R I U N I T K E S E L A M A T A N
S U T A M A

I n f o 1: F U N G S I P A G A R S E K O L A H

Ada 3 pagar:

Pintu Pagar A (Utama) : Laluan Kereta Guru/Kakitangan

Pintu Pagar B (Tengah) : Laluan Pelajar Berjalan Kaki, Berbasikal & Motosikal

Pintu Pagar C (Di Bus Stop) : Laluan Pelajar yang menaiki Kereta, Van & Bas

NOTA PENTING UNTUK IBU BAPA/PENJAGA/PENGUSAHA VAN/ BAS:

Mohon turunkan pelajar
A N T A R A Pintu Pagar A dan Pagar C sahaja.


I n f o 2 : P A R K I R M O T O S I K A L
P E L A J A R

Had Parkir ditanda dengan Kon Penghadang dan dilabel Parkir Motosikal Murid.

Motosikal M E S T I diletakkan dalam kawasan yang telah dihadkan sahaja.


I n f o 3: P A R K I R K E R E T A G U R U & P E L A W A T

SELEPAS had yang ditanda dengan Penghadang dan Kon yang kedua, adalah kawasan yang diKHASkan untuk Parkir Guru dan Pelawat sahaja.

Begitu juga, kawasan parkir di SEPANJANG HADAPAN sekolah antara Pintu Pagar A dan Pagar B adalah diKHASkan untuk Parkir Guru & Pelawat.

Mohon semua ibu bapa/penjaga/pelajar SMK Saujana Utama untuk ambil maklum dan cakna dengan info terkini ini, demi memastikan kelancaran urusan ketibaan pelajar dan guru SMK SAUJANA UTAMA, terutama sekali dalam mendepani isu pengurusan sekolah dalam usaha kami, untuk memastikan SOP dipatuhi dalam semua urusan berkaitan hal ehwal persekolahan.

%d bloggers like this: