Mohon semua pelajar dan ibu bapa patuhi jadual (tarikh akan diberitahu kelak) pemulangan buku teks ( yang sedia ada di tgn pelajar) agar proses penerimaan dan pengagihan buku teks akan berjalan dengan lancar serta mematuhi SOP.