N o r m a B a h a ru.
Perasmian program rasmi sekolah secara maya.
Telah berlangsung dengan jayanya pada 25 Mac 2021.
Tahniah kepada Jawatankuasa penganjur yang terlibat.

https://m.youtube.com/watch?v=kDFi-b_DUck

%d bloggers like this: