P e r s i a p a n
P r a-P e m b u k a a n S e k o l a h

Oleh : Unit Keselamatan SUTAMA

Menyiapkan Alokasi Parkir Kenderaan Beroda Dua

Memasang Papan Kenyataan Peringatan Tentang Polisi Keselamatan Pelajar

Menggantung Bunting/Kain Rentang Tentang SOP yang harus dipatuhi seluruh warga SUTAMA dan para ibu bapa yg berada di sekitar sekolah.

%d bloggers like this: