P r o s e s S a n i t a s i
P r a – P e m b u k a a n S e k o l a h
S e s i 2 0 2 1

O2042021

Sempurna dijalankan dan diselesaikan pada sebelah petang selepas selesai Gotong Royong Pra Pembukaan Sekolah.

Penglibatan: PIBG SMKSU & Team Sanitasi Sekolah.

%d bloggers like this: