Berita Sekolah

Info Maklumat Terkini SMK Saujana Utama
INFO DARI UNIT KESELAMATAN SUTAMA

INFO DARI UNIT KESELAMATAN SUTAMA

I N F O D A R I U N I T K E S E L A M A T A N S U T A M A I n f o 1: F U N G S I P A G A R S E K O L A H Ada 3 pagar: Pintu Pagar A (Utama) : Laluan Kereta Guru/Kakitangan Pintu Pagar B (Tengah) : Laluan Pelajar Berjalan Kaki, Berbasikal & Motosikal Pintu Pagar C...